Bảng mã lỗi điều hòa trung tâm SamSung [ ĐẦY ĐỦ – CHÍNH XÁC ]

bang ma loi dieu hoa trung tam samsung

Điều hòa Trung Tâm SamSung khi gặp sự cố máy sẽ báo lỗi lên ở màn hình điều khiển cũng như ngoài bo mạch cục nóng để chúng ta có thể biết được máy đang lỗi ở đâu.

+ Để biết mã lỗi điều hòa Samsung bạn đang sửa lỗi phần nào bạn hãy xem bảng mã lỗi máy giặt Samsung ngay để biết chi tiết.

Tổng hợp mã lỗi điều hòa trung tâm Samsung chi tiết nhất

bang ma loi dieu hoa trung tam samsung

Chi tiết các mã lỗi ở điều hòa Samsung trung tâm các bạn cùng đón xem để biết cách khắc phục đúng chỗ, nhanh.

Mã lỗi E1 01

Tên lỗi: Lỗi dàn lạnh không có tín hiệu

Cách khắc phục: Kiểm tra lại kết nối dây

Mã lỗi E1 02, E2 02

Tên lỗi: Lỗi dàn nóng không có tín hiệu

Mã lỗi E1 21

Tên lỗi: Dàn lạnh cảm biến nhiệt độ phòng lỗi (mở / tắt)

Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết

Mã lỗi E1 22, 23, 28

Tên lỗi: Indoor đơn vị cảm biến lỗi – thiết bị bốc hơi ống do lỗi cảm biến (mở / tắt)

Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế nếu cần

Mã lỗi E1 30

Tên lỗi: Lỗi cảm biến thiếu gas

Mã lỗi E1 54

Tên lỗi: Lỗi do quạt dàn lạnh bị hỏng

Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế

Mã lỗi E1 61

Tên lỗi: Lỗi đồng bộ dàn lạnh và dàn nóng

Mã lỗi E1 62

Tên lỗi: Lỗi bo mạch chủ

Mã lỗi E1 63

Tên lỗi: Tùy chọn cài đặt mã lỗi

Mã lỗi E1 85

Tên lỗi: Lỗi do đường cáp động lực hoặc tín hiệu

Mã lỗi E2 01

Tên lỗi: Lỗi dàn lạnh không phù hợp

Mã lỗi E2 03

Tên lỗi: Lỗi tín hiệu giữa 2 board của dàn nóng

Mã lỗi E2 21

Tên lỗi: Lỗi sensol gió dàn nóng

Cách khắc phục: Kiểm tra và thay thế nếu cần

Mã lỗi E2 37, E2 46

Tên lỗi: Lỗi cảm biến gas dàn nóng

Mã lỗi E2 51, E2 61, E2 60

Tên lỗi: Lỗi sensol Block

Mã lỗi E2 59

Tên lỗi: Lỗi dàn nóng

Mã lỗi E3 30

Tên lỗi: Lỗi cảm biến nhiệt block

Mã lỗi E4 01

Tên lỗi: Dàn lạnh trao đổi nhiệt và ngừng máy nén lạnh (nhiệt độ)

Mã lỗi E4 04

Tên lỗi: Bên quá tải và ngừng máy nén (kiểm soát bảo vệ chế độ sưởi ấm)

Chi tiết bảng mã lỗi điều hòa Samsung DVM, VRF

E = Nó hiển thị từ 101 đến lỗi lỗi 700.

P = Nó hiển thị từ 701 đến lỗi lỗi 800.

U = Nó sẽ hiển thị địa chỉ của đơn vị ngoài trời. Ex) U200: Outdoor đơn vị 1, U201: Outdoor unit 2, U202: Outdoor unit 3,

U203: Outdoor unit 4

A = Nó sẽ hiển thị địa chỉ của đơn vị trong nhà. Ex) A000: địa chỉ nhà 1, A001: địa chỉ nhà 1, A002: địa chỉ nhà số 2 Lỗi mã

Mô tả các mã lỗi

 • E-101 Truyền thông trong đơn vị trong nhà. Nó hiển thị khi các đơn vị trong nhà không nhận được dữ liệu từ thiết bị ngoài trời.
 • E-102 lỗi lạc giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời. Nó hiển thị trong đơn vị trong nhà.
 • E-121 Phòng cảm biến nhiệt độ của đơn vị trong nhà. (Mở hoặc ngắn)
 • Cảm biến nhiệt độ E-122 Eva_in các đơn vị trong nhà. (Mở hoặc ngắn)
 • Bộ cảm biến nhiệt độ .E-123 Eva_out các đơn vị trong nhà. (Mở hoặc ngắn)
 • Lỗi E-124 Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời. Nó hiển thị trong đơn vị ngoài trời.
 •  E-125 giữa 2 cảm biến nhiệt độ của đơn vị trong nhà. (Mở hoặc ngắn)
 • Bộ cảm biến nhiệt độ E-128 Eva_in được tách ra từ eva_in ống của đơn vị trong nhà.
 • Cảm biến nhiệt độ E-129 Eva_out được tách ra từ eva_out ống của đơn vị trong nhà.
 • E-130 Eva_in và Eva_out cảm biến nhiệt độ được tách ra từ eva_in và ra khỏi ống của dàn đồng
  thời gian.
 • E-137 cảm biến VOC của sản phẩm ERV. (Mở hoặc ngắn)
 • E-138 cảm biến khí của sản phẩm ERV. (Mở hoặc ngắn)
 • E-139 cảm biến CO2 của sản phẩm ERV. (Mở hoặc ngắn)
 • E-151 EEV lỗi mở cửa của đơn vị trong nhà (phát hiện 2)
 • E-152 EEV lỗi khi đóng của đơn vị trong nhà (phát hiện 2)
 • E-153 lỗi Floating chuyển đổi các đơn vị trong nhà (phát hiện 2)
 • E-154 RPM ăn lại lỗi của đơn vị trong nhà.
 • E-155 RPM ăn lại lỗi của đơn vị trong nhà. (Động cơ thứ hai của đơn vị trong nhà)
 • E-161
  + Chế độ hoạt động hỗn hợp của các đơn vị trong nhà. Nó xảy ra khi đơn vị đang hoạt động ngoài trời hoặc đi hoạt động tại chế độ làm lạnh (hoặc chế độ sưởi ấm) và sau đó đơn vị khác trong nhà sẽ hoạt động ở chế độ sưởi ấm (hoặc làm mát
  chế độ).
 • E-162 lỗi EEPROM của MICOM. (Sát thương vật lý)
 • E-163 đang Lựa chọn lỗi của EEPROM trong nhà của đơn vị.
 • E-167 Lựa chọn thiết lập lỗi của switch nhúng trong nhà của đơn vị.
 • E-170 Nhiệt độ hiển thị thiết lập lỗi cho sản phẩm trên thị trường Mỹ.
  (Mixed thiết lập với nhiệt độ Celsius và Fahrenheit)
 • E-180 lỗi Opening làm mát và sưởi ấm đồng thời van solenoid trong MCU (phát hiện 1)
 • E-181 lỗi Opening làm mát và sưởi ấm đồng thời van solenoid trong MCU (phát hiện 2)
 • E-185 Thập lỗi hệ thống dây điện giữa truyền thông và sức mạnh của đơn vị trong nhà.
 • E-190 Không phù hợp giữa địa chỉ của đơn vị trong nhà và cảm biến eva_in trong ống hoạt động kiểm tra.
 • E-191 Không phù hợp giữa địa chỉ nhà của đơn vị và eva_out cảm biến trong hoạt động kiểm tra đường ống.
 • E-199 Nó hiển thị khi hoạt động kiểm tra đường ống không hoạt động.
 • Lỗi E-201 Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời (theo dõi thất bại hoặc số lượng thiết lập các đơn vị trong nhà trên đơn vị ngoài trời của PCB khác với số lượng đơn vị trong nhà cài đặt.)
 • Lỗi E-202 Truyền thông giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời.
  (Sau khi theo dõi được hoàn thành, và sau đó không có phản ứng từ dàn lạnh)
 • Lỗi E-203 Truyền thông giữa các đơn vị ngoài trời chính và phụ
 • E-204 Số lượng thiết lập của MCU trên đơn vị ngoài trời của PCB khác với số lượng cài đặt MCU.
 • E-210 Truyền thông giữa MCU và đơn vị ngoài trời.
 • E-211 địa chỉ nhà của đơn vị chồng chéo trên MCU.
 • E-213 Không phù hợp giữa địa chỉ cài đặt đơn vị trong nhà và địa chỉ nhà của đơn vị trên MCU.
 • E-214 Thiết lỗi của MCU lượng trong đơn vị ngoài trời của PCB
 • E-215 trong nhà của đơn vị thiết lập lỗi trên MCU. (Có cùng một địa chỉ giữa các MCUs)
 • E-216 Thiết lỗi của đơn vị trong nhà hoạt Dip Switch MCU của PCB. (Các đơn vị trong nhà không được kết nối với các
  Cổng MCU của nhưng đơn vị trong nhà hoạt Dip Switch MCU của PCB lượt về.)
 • E-217 Thiết lỗi của đơn vị trong nhà hoạt Dip Switch MCU của PCB. (Các đơn vị trong nhà được kết nối với các
  Cổng MCU của nhưng đơn vị trong nhà hoạt Dip Switch MCU của PCB tắt.)
 • E-218 Thiết lỗi về số lượng đơn vị trong nhà của trên MCU của PCB.
  (Số lượng các đơn vị trong nhà cài đặt vượt quá số thiết lập của các MCU của PCB.)
 • E-221 Ambient cảm biến nhiệt độ không khí của đơn vị ngoài trời. (Mở hoặc ngắn)
 • Cảm biến nhiệt độ không khí E-226 Ambient được tách ra từ đơn vị ngoài trời.
 • Cảm biến nhiệt độ E-231 Cond_out dàn nóng chính. (Mở hoặc ngắn)
 • Cảm biến nhiệt độ E-236 Cond_out của dàn nóng. (Mở hoặc ngắn)
 • E-237 cảm biến nhiệt độ Cond của đơn vị ngoài trời. (Mở hoặc ngắn)
 • Cảm biến nhiệt độ E-241 Cond_mid được tách ra từ cảm biến tổ chức của các đường ống.
 • E-246 Cond_out 1 cảm biến nhiệt độ được tách ra từ cảm biến tổ chức của các đường ống.
 • Cảm biến nhiệt độ 47 E-251 Xả nén 1. (Open hoặc ngắn)
 • Cảm biến nhiệt độ 48 E-256 Xả nén 1. (Open hoặc ngắn)
 • Cảm biến nhiệt độ 49 E-257 Xả nén 2. (Open hoặc ngắn)
 • Cảm biến nhiệt độ 50 E-258 xả của máy nén 3. (Open hoặc ngắn)
 • E-261 cảm biến nhiệt độ xả của máy nén 1 được tách ra từ các tổ chức cảm biến của đường ống.
 • E-262 cảm biến nhiệt độ xả của máy nén 1 được tách ra từ các tổ chức cảm biến của đường ống.
 • E-263 cảm biến nhiệt độ xả của máy nén 2 được tách ra từ các tổ chức cảm biến của đường ống.
 • E-264 cảm biến nhiệt độ xả của máy nén 3 nén được tách ra từ các tổ chức cảm biến của đường ống.
 • E-265 bể phốt (Base) cảm biến nhiệt độ của máy nén chính của đơn vị được tách ra từ các cơ sở của máy nén.
 • E-266 bể phốt (Base) cảm biến nhiệt độ của máy nén đơn vị Sub1 được tách ra từ các cơ sở của máy nén.
 • E-267 bể phốt (Base) cảm biến nhiệt độ của máy nén đơn vị sub2 được tách ra từ các cơ sở của máy nén.
 • E-268 bể phốt (Base) cảm biến nhiệt độ của máy nén đơn vị sub3 được tách ra từ các cơ sở của máy nén.
 • E-269 cảm biến nhiệt độ hút được tách ra từ các tổ chức cảm biến của đường ống.
 • E-271 bể phốt (Base) cảm biến nhiệt độ của máy nén 1. (Open hoặc ngắn)
 • E-277 bể phốt (Base) cảm biến nhiệt độ của máy nén 2. (Open hoặc ngắn)
 • E-278 bể phốt (Base) cảm biến nhiệt độ của máy nén 3. (Open hoặc ngắn)
 • E-291 cảm biến áp lực cao. (Mở hoặc ngắn)
 • E-296 cảm biến áp suất thấp. (Mở hoặc ngắn)
 • E-307 cảm biến nhiệt độ cân bằng dầu. (Mở hoặc ngắn)
 • E-308 cảm biến nhiệt độ hút. (Mở hoặc ngắn)
 • E-311 hai ống / cảm biến nhiệt độ chất lỏng. (Mở hoặc ngắn)
 • E-312 Main điện từ làm mát lỗi mở van.
 • E-321 cảm biến nhiệt độ EVI_in. (Mở hoặc ngắn)
 • E-322 cảm biến nhiệt độ EVI_out. (Mở hoặc ngắn)
 • E-407 Compressor dừng lại kiểm soát bảo vệ áp suất cao của.
 • E-410 Compressor dừng lại kiểm soát bảo vệ áp suất thấp của.
 • E-413 bảo vệ điều khiển bằng cảm biến sump.
 •  E-416 Compressor dừng lại kiểm soát bảo vệ nhiệt độ xả của.
 • E-425 giai đoạn Xếp hoặc giai đoạn mở. (3Ø Đấu dây cho bộ ngoài trời, R-S-T-N)
 • E-428 Compressor dừng lại bởi tỷ lệ nén bất thường.
 • E-431 tự chẩn đoán dầu van solenoid. (Open và Close lỗi)
 • E-438 EVI EEV lỗi mở.
 • E-440 Cấm các hoạt động hệ thống sưởi khi nhiệt độ không khí xung quanh là hơn 30 ° C
 • E-442 Cấm lạnh sạc với hoạt động hệ thống sưởi khi nhiệt độ không khí môi trường bên ngoài là trên 15 ° C.
 • E-443 Cấm các hoạt động khi áp suất cao của hệ thống là quá thấp.
 • E-452 Power thất bại tạm thời hoặc không có lỗi qua.
 • 83 E-453 Overload lỗi của động cơ đơn vị ngoài trời của (bằng nhiệt độ).
 • E-454 lỗi RPM của động cơ đơn vị ngoài trời của
 • E-455 IPM lỗi quá tải của động cơ đơn vị ngoài trời của (bằng nhiệt độ)
 • E-456 Over lỗi hiện tại của động cơ đơn vị ngoài trời của
 • E-457 Backlash lỗi của động cơ đơn vị ngoài trời của
 • E-458 Trong hiện tại của CT cảm biến. (Hoặc động cơ khóa ngoài trời của hệ thống biến tần.)
 • E-461 Low hiện tại của CT cảm biến. (Hoặc máy nén bắt đầu thất bại của hệ thống biến tần.)
 • E-477 Chất lỏng làm lạnh lỗi bảo vệ đến trong kỹ thuật số / 1 máy nén scroll cố định với nhiệt độ sump
  cảm biến.
 • E-559 Indoor dừng do lỗi không xác định từ các đơn vị ngoài trời.
 • E-560 Tùy chọn chuyển đổi thiết lập lỗi của đơn vị ngoài trời. (Napplicable chuyển đổi tùy chọn bật.)
 • E-561 Quạt lỗi RPM của ERV SA (Cung cấp không khí).
 • E-562 Quạt lỗi RPM của ERV RA (Return không khí).
 • E-563 mẫu không phối hợp các đơn vị trong nhà.
 • E-601 Giao tiếp giữa bộ điều khiển từ xa và các đơn vị trong nhà.
 • E-602 Giao tiếp giữa chủ và nô lệ có dây điều khiển từ xa.
 • E-603 Truyền lỗi gói (lỗi tốc độ Baud)
 • E-604 theo dõi lỗi thất bại giữa bộ điều khiển từ xa có dây và dàn lạnh.
 • E-605 Thông tin.
  + (7 ngày scheduler Ö điều khiển từ xa có dây hoặc 7 ngày scheduler Ö điều khiển tập trung)
 • E-606 COM1 / COM2 lỗi cài đặt truyền. (Có dây điều khiển từ xa)
 • E-607 hai bậc thầy của các bộ điều khiển từ xa có dây được cài đặt trong một đường truyền thông COM2.
 • E-608 không thể phát hiện điều khiển ERV.
 • E-609 đơn vị trong nhà không được phát hiện cho điều khiển đồng bộ.
 • E-610 Giao tiếp giữa bộ điều khiển tập trung và mô-đun giao diện.
 • E-611 Truyền thông giữa DMS và điều khiển tập trung.
 • E-613 Truyền thông giữa DMS và SIM giao diện module.
 • E-614 Truyền thông giữa SIM và đồng hồ điện.
 • E-615 Truyền thông giữa các mô-đun giao diện và các đơn vị trong nhà.
 • E-616 Truyền thông giữa các mô-đun giao diện và đơn vị ngoài trời.
 • E-618 Các đơn vị trong nhà kết nối với ERV vượt quá 16 đơn vị.
 • E-619 Mixed thiết lập hiển thị nhiệt độ của các đơn vị trong nhà được kết nối với MWR-WS00 (C / F)
 • E-620 Nhiệt độ hiển thị thiết lập lỗi của MWR-WS00 (C / F)
 • E-621 Tùy chọn chuyển đổi thiết lập lỗi của bộ điều khiển từ xa có dây (Master / Slave)
 • E-652 Hai bộ điều khiển từ xa có dây được thiết lập để các chế độ thạc sĩ. (COM 1 dây)
 • E-653 Phòng cảm biến nhiệt độ trong bộ điều khiển từ xa có dây. (Mở hoặc ngắn)
 • E-654 lỗi dữ liệu bộ nhớ trong bộ điều khiển từ xa có dây. (MWR-WS00)
 • P-701 lỗi Floating chuyển đổi các đơn vị trong nhà. (Phát hiện 1)
 • P-702 EEV lỗi khi đóng của đơn vị trong nhà. (Phát hiện 1)
 • P-703 EEV lỗi mở cửa của đơn vị trong nhà. (Phát hiện 1)

Bên trên là toàn bộ các mã lỗi điều hòa trung tâm Samsung nếu bạn kiểm tra nhưng gặp khó khăn trong việc sửa lỗi hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 0984 106 085 để được gặp kỹ thuật viên tư vấn tốt nhất.

+ Nếu bạn cần dịch vụ sửa điều hòa trung tâmsửa Chiller tại Miền Bắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Cam kết sẽ mang lại cho quý khách dịch vụ tốt nhất, chất lượng.

Call Now Button